Socialt fokus i Danmark

Socialt fokus er et konsulentfirma ejet af Lotte Ladegaard, som både arbejder med sociale indsatser og løser kommunikationsopgaver. Det sker altid med inddragelse af deltagerne i den sociale indsats.

Min unikke styrke ligger i krydsfeltet mellem implementering af indsatser og research og kommunikation - opgaver, der kræver, at researcheren og kommunikatøren har indgående indsigt i sociale indsatsers tilgange og metoder.

Jeg har arbejdet direkte med sociale indsatser for og inddragelse af børn, unge og voksne i udsatte situationer i Danmark, Afrika og Asien, og jeg har 28 års erfaring som journalist, kommunikatør og fotograf.

Læs mere om det, jeg kan, her »

Foto: Kim Dang Trong

Development Close-up internationally

Owned by Lotte Ladegaard, Development Close-up offers consultancies on all stages of the development project cycle as well as research and communication with a special focus on participation.

The unique strength of the agency lies in the intersection between project implementation and communication - assignments requiring that the researcher and communicator has in-depth insight into project approaches, methodologies, and best practices.

I specifically pay attention to the engagement of the project participants in my assignments. I have worked with children's participation for 26 years.

I have hands-on experience with several human rights-based projects in Asia and Africa and I have worked as a journalist, communicator and photographer for 28 years.

Please read more here »

Photo: Lotte Ladegaard